Wyszukiwarka
Certyfikaty:

Przetargi

Informujemy o prowadzonym  postępowaniu ofertowym  w celu  wyłonienia wykonawcy robót budowlanych dotyczących budowy hali produkcyjnej w miejscowości Kaźmierz.

1.ogłoszenie - Zapytanie ofertowe  pobierz PDF

            2. załącznik nr 1 do zapytania ofertowego- przedmiar  robót   pobierz PDF

            3. załącznik nr 2 do zapytania ofertowego- wzór oświadczenia oferenta  pobierz PDF

Informujemy o prowadzonym  postępowaniu ofertowym  w celu wyłonienia dostawcy  linii do  czyszczenia, zaprawiania, pakowania i magazynowania nasion zbóż

1.ogłoszenie - Zapytanie ofertowe  pobierz PDF

            2. załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - wzór oświadczenia oferenta  pobierz PDF