Wyszukiwarka
Certyfikaty:

Suprofos 25

Nawozy » Fosfan S.A. » Suprofos 25

 

WŁAŚCIWOŚCI

Nawóz wieloskładnikowy SUPROFOS 25 otrzymywany jest z surowca fosforonośnego, wysokoprocentowej soli potasowej, magnezytu i siarczanu amonu. Produkowany jest w postaci granulowanej, co zapewnia równomierny wysiew i zapobiega pyleniu oraz powoduje powolne i równomierne uwalnianie wszystkich składników pokarmowych. Stosowana technologia produkcji zapewnia obecność wszystkich składników w każdej granulce nawozu. SUPROFOS 25 zawiera w swym składzie obok azotu, fosforu, potasu i magnezu także siarkę, która jest szczególnie przydatna ze względu na coraz częściej pojawiający się problem niedoboru tego składnika w glebach, jako czynnik ograniczający plonowanie roślin. Obecność wapnia, który jest ważnym makroelementem, wpływa korzystnie na szereg właściwości gleby, warunkujących wysoką efektywność nawożenia. W skład nawozu wchodzi również zestaw mikroelementów niezbędnych do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin.

SKŁAD CHEMICZNY

Nazwa składnika

% wagowy

AZOT (N)

5

FOSFOR (P2O5)

10

POTAS (K2O)

25

WAPŃ (CaO)

2,5

MAGNEZ (MgO)

2

SIARKA (SO3)

13

Mikroskładniki: bor (B), miedź (Cu), mangan (Mn), molibden (Mo), cynk (Zn)

Uwaga: N, P2O5, K2O podano w wielkości przyswajalnej dla roślin

ZASADY STOSOWANIA 
SUPROFOS 25 jest typowym nawozem przedsiewnym i po rozsiewie należy go wymieszać z glebą na głębokość 10-15 cm . Nadaje się na wszystkie gleby niezależnie od ich zwięzłości. Na użytki zielone nawóz stosuje się wczesną wiosną, przy czym w przypadku stosowania dawki nawozu powyżej 250 kg na ha powinno się ją podzielić na dwie części stosując drugą dawkę po pierwszym pokosie łąki lub po drugim wypasie. Głównym składnikiem nawozu jest potas dlatego wielkość dawek należy dostosowywać do potrzeb potasowych nawożonych roślin przy uwzględnieniu przewidywanego plonu oraz zawartości gleby w potas przyswajalny dla roślin.

DAWKI NAWOZU 

Nawożona roślina

Plon (t/ha)

Zawartość fosforu przyswajalnego w glebie

bardzo niska i niska

średnia

wysoka i bardzo wysoka

Zboża ozime

4,5

400

350

300

Rzepak ozimy

3,0

500

400

300

Zboża jare

4,0

400

350

300

Kukurydza na ziarno

7,0

500

400

300

Kukurydza na kiszonkę

50,0

500

400

300

Burak cukrowy (bez obornika)

40,0

900

750

600

Ziemniak (bez obornika)

35,0

850

700

650

Strączkowe na nasiona

3,0

400

350

300

Łąki (siano)

7,0

350

300

250

Pastwiska (zielonka)

30,0

350

300

250

 
Jeżeli nie jest znana zawartość potasu w glebie zaleca się dawki jak dla gleby średnio zasobnej. Jeśli okopowe (buraki i ziemniaki) uprawiane są na oborniku, to zalecane wyżej dawki nawozu należy zmniejszyć o 200-300 kg na ha.

OPAKOWANIE I SKŁADOWANIE

Nawóz konfekcjonowany jest w worki wentylowe (masa netto 50 kg) lub big - bagi (masa netto 500 kg). Istnieje także możliwość zakupu nawozu (worki wentylowe) na paletach. Nawóz należy składować w pomieszczeniach zadaszonych i przewiewnych lub na utwardzonych placach składowych. Chronić przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych (promieniowanie słoneczne, opady).