Wyszukiwarka
Certyfikaty:

SuproFoska 11

Nawozy » Fosfan S.A. » SuproFoska 11

 

WŁAŚCIWOŚCI
Nawóz wieloskładnikowy SuproFoska 11 uzyskiwany jest z siarczanu amonu, superfosfatu prostego i wysokoprocentowej soli potasowej. Produkowany jest w postaci granulowanej, co zapewnia równomierny wysiew i zapobiega pyleniu oraz powoduje powolne i równomierne uwalnianie fosforu i innych składników pokarmowych z nawozu. Stosowana technologia produkcji zapewnia obecność wszystkich składników w każdej granulce nawozu. SuproFoska 11 zawiera w swym składzie siarkę, która jest szczególnie przydatna ze względu na coraz częściej pojawiający się niedobór tego składnika w glebach, jako czynnik ograniczający plonowanie roślin. Obecność wapnia, który jest ważnym makroelementem, wpływa korzystnie na szereg właściwości gleby, warunkujących wysoką efektywność nawożenia. W skład nawozu wchodzi również zestaw mikroelementów niezbędnych do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin.

SKŁAD CHEMICZNY

Nazwa składnika

% wagowy

AZOT N całkowity (w tym azot amonowy NH4 - min. 80 %)

4

FOSFOR (P2O5)

11

POTAS (K2O)

11

WAPŃ (CaO)

7

SIARKA (SO3)

27

Mikroskladniki: bor (B), miedź (Cu), mangan (Mn), molibden (Mo), cynk (Zn)

Uwaga: N, P2O5, K2O podano w wielkości przyswajalnej dla roślin

ZASADY STOSOWANIA  
SuproFoska 11 jest nawozem przedsiewnym i po rozsiewie należy go zmieszać z glebą na głębokość 10-15 cm. Na użytkach zielonych należy rozsiać go wczesną wiosną stosownie do dawki fosforu przeznaczonej na cały okres wegetacyjny. Wczesne zastosowanie nawozu umożliwia przemieszczanie składników przez opady wiosenne w głąb darni. Nawóz ten należy w pierwszej kolejności stosować na gleby wykazujące niską zawartość fosforu przyswajalnego przy średniej lub wysokiej zawartości potasu oraz na gleby regularnie nawożone obornikiem.

DAWKI NAWOZU

Nawożona roślina

Plon (t/ha)

Zawartość fosforu przyswajalnego w glebie

bardzo niska i niska

średnia

wysoka i bardzo wysoka

Zboża jare

4,0

350

300

150

Zboża ozime

4,5

450

350

250

Rzepak ozimy

3,0

450

400

300

Burak cukrowy (na oborniku)

40,0

500

450

350

Ziemniak (na oborniku)

25,0

450

370

300

Strączkowe na nasiona

2,5

400

350

300

Motylkowe z trawami (zielonka)

40,0

450

400

350

Użytki zielone (zielonka)

30,0

450

400

300

 

Jeżeli nie jest znana zawartość fosforu w glebie zaleca się dawki jak dla gleby średnio zasobnej. Oprócz roślin strączkowych i motylkowych drobnonasiennych z małym udziałem traw, wszystkie pozostałe gatunki roślin należy dodatkowo nawozić pogłównie azotem według ich wymagań.

OPAKOWANIE I SKŁADOWANIE

Nawóz konfekcjonowany jest w worki wentylowe (masa netto 50 kg) lub big - bagi (masa netto 500 kg). Istnieje także możliwość zakupu nawozu (worki wentylowe) na paletach. Nawóz należy składować w pomieszczeniach zadaszonych i przewiewnych lub na utwardzonych placach składowych. Chronić przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych (promieniowanie słoneczne, opady).