Wyszukiwarka
Certyfikaty:

SuproFoska 20

Nawozy » Fosfan S.A. » SuproFoska 20

 

WŁAŚCIWOŚCI 
Nawóz wieloskładnikowy SuproFoska 20 uzyskiwany jest z superfosfatu prostego, z wysokoprocentowej soli potasowej i z magnezytu. Produkowany jest w postaci granulowanej, co zapewnia równomierny wysiew i zapobiega pyleniu oraz powoduje powolne i równomierne uwalnianie fosforu i innych składników pokarmowych z nawozu. Stosowana technologia produkcji zapewnia obecność wszystkich składników w każdej granulce nawozu. SuproFoska 20 zawiera w swym składzie siarkę, która jest szczególnie przydatna ze względu na coraz częściej pojawiający się problem niedoboru tego składnika w glebach, jako czynnik ograniczający plonowanie roślin. Obecność wapnia, który jest ważnym makroelementem, wpływa korzystnie na szereg właściwości gleby, warunkujących wysoką efektywność nawożenia. W skład nawozu wchodzi również zestaw mikroelementów niezbędnych do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin.

SKŁAD CHEMICZNY

Nazwa składnika

% wagowy

FOSFOR (P2O5)

10

POTAS (K2O)

20

WAPŃ (CaO)

5

MAGNEZ (MgO)

4

SIARKA (SO3)

15

Mikroskładniki: bor (B), kobalt (Co), miedź (Cu), mangan (Mn), molibden (Mo), cynk (Zn)

Uwaga: N, P2O5, K2O podano w wielkości przyswajalnej dla roślin

ZASADY STOSOWANIA

SuproFoska 20 jest typowym nawozem przedsiewnym i po rozsiewie należy go zmieszać z glebą na głębokość 10-15 cm. Nadaje się na wszystkie gleby niezależnie od ich zwięzłości. Na użytki zielone nawóz stosuje się wczesną wiosną.

DAWKI NAWOZU

Nawożona roślina

Plon (t/ha)

Zawartość fosforu przyswajalnego w glebie

bardzo niska i niska

średnia

wysoka i bardzo wysoka

Zboża jare

4,0

400

300

200

Zboża ozime

4,5

500

400

200

Rzepak

3,0

550

340

300

Burak cukrowy (na oborniku)

40,0

600

400

300

Ziemniak (na oborniku)

25,0

500

350

300

Strączkowe na nasiona

2,5

400

300

200

Motylkowe z trawami

40,0

450

350

250

Użytki zielone

30,0

400

300

250

 

Jeżeli nie jest znana zawartość potasu w glebie zaleca się dawki jak dla gleby średnio zasobnej. Jeśli okopowe (buraki i ziemniaki) uprawiane są bez obornika, to zalecane wyżej dawki nawozu należy zwiększyć o 80-100 kg na ha.

OPAKOWANIE I SKŁADOWANIE

Nawóz konfekcjonowany jest w worki wentylowe (masa netto 50 kg) lub big - bagi (masa netto 500 kg). Istnieje także możliwość zakupu nawozu (worki wentylowe) na paletach. Nawóz należy składować w pomieszczeniach zadaszonych i przewiewnych lub na utwardzonych placach składowych. Chronić przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych (promieniowanie słoneczne, opady).