Wyszukiwarka
Certyfikaty:

SuproFoska 22

Nawozy » Fosfan S.A. » SuproFoska 22

 

WŁAŚCIWOŚCI 

Nawóz wieloskładnikowy SuproFoska 22 uzyskiwany jest z superfosfatu prostego oraz wysokoprocentowej soli potasowej. Produkowany jest w postaci granulowanej, co zapewnia równomierny wysiew i zapobiega pyleniu oraz powoduje powolne i równomierne uwalnianie fosforu i innych składników pokarmowych z nawozu. Stosowana technologia produkcji zapewnia obecność wszystkich składników w każdej granulce nawozu. SuproFoska 22 zawiera w swym składzie siarkę, która jest szczególnie przydatna ze względu na coraz częściej pojawiający się niedobór tego składnika w glebach, jako czynnik ograniczający plonowanie roślin. Obecność wapnia, który jest ważnym makroelementem, wpływa korzystnie na szereg właściwości gleby, warunkujących wysoką efektywność nawożenia. W skład nawozu wchodzi również zestaw mikroelementów niezbędnych do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin.

SKŁAD CHEMICZNY

Nazwa składnika

% wagowy

FOSFOR (P2O5)

11

POTAS (K2O)

22

WAPŃ (CaO)

6

SIARKA (SO3)

18

Mikroskładniki: bor (B),miedź (Cu), mangan (Mn), molibden (Mo), cynk (Zn)

Uwaga: P2O5, K2O podano w wielkości przyswajalnej dla roślin

ZASADY STOSOWANIA 

Nawóz zalecamy stosować przedsiewnie lub przed sadzeniem roślin. Po rozsiewie należy go zmieszać z glebą na głębokość 10-15 cm. Nawóz SuproFoska 22 można mieszać z innymi granulowanymi nawozami wieloskładnikowymi i superfosfatami, a z nawozami azotowymi bezpośrednio przed wysiewem.

DAWKI NAWOZU

Nawożona roślina

Plon (t/ha)

Zawartość fosforu przyswajalnego w glebie

bardzo niska

niska

średnia

wysoka

Ziemniak

25,0

650

600

400

300

Burak cukrowy

40,0

700

650

500

300

Żyto ozime

4,5

350

300

250

200

Pszenica ozima

4,5

400

350

300

200

Jęczmień jary

4,0

400

300

250

200

Owies

3,5

350

300

200

150

Motylkowe z trawami (zielonka)

40,0

800

650

500

400

 

Jeżeli nie jest znana zawartość fosforu i potasu w glebie zaleca się dawki jak dla gleby średnio zasobnej. W przypadku nawożenia roślin strączkowych i oleistych wskazane jest dodatkowe nawożenie fosforem, zalecamy stosowanie w tym celu superfosfatu prostego naszej produkcji.

OPAKOWANIE I SKŁADOWANIE 

Nawóz konfekcjonowany jest w worki wentylowe (masa netto 50 kg) lub big - bagi (masa netto 500 kg). Istnieje także możliwość zakupu nawozu (worki wentylowe) na paletach. Nawóz należy składować w pomieszczeniach zadaszonych i przewiewnych lub na utwardzonych placach składowych. Chronić przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych (promieniowanie słoneczne, opady).