Wyszukiwarka
Certyfikaty:

Suproplon

Nawozy » Fosfan S.A. » Suproplon

 

WŁAŚCIWOŚCI

Nawóz SUPROPLON ze względu na zawartość i proporcje składników pokarmowych doskonale nadaje się do stosowania na wszystkich typach gleb pod większość roślin uprawnych. Wprowadzony do gleby w odpowiedniej dawce pokrywa pełne zapotrzebowanie roślin na azot w pierwszym okresie ich wegetacji.

Zawartość natomiast fosforu, potasu, magnezu, siarki jak również innych cennych, z punktu widzenia odżywiania roślin makro- i mikroskładników, czyni nawóz dobrym źródłem uzupełniającym glebę w te składniki odżywcze.

 

SKŁAD CHEMICZNY

Nazwa składnika

% wagowy

AZOT (N)

12

FOSFOR (P2O5)

5

POTAS (K2O)

10

MAGNEZ (MgO)

2

SIARKA (SO3)

35

 

ZASADY STOSOWANIA  

Uniwersalny nawóz wieloskładnikowy przeznaczony do stosowania na wszystkich typach gleb pod większość roślin uprawnych. Ustalając dawkę nawozu należy kierować się zapotrzebowaniem roślin na azot w początkowym okresie wegetacji. Zastosowanie nawozu pozwala wprowadzić do gleby uzupełniające ilości fosforu, potasu, magnezu oraz siarki. Po rozsianiu zaleca się wymieszać nawóz z glebą na głębokość 10-15 cm. 

DAWKI NAWOZU

Orientacyjne dawki nawozu SUPROPLON

Nawożona roślina

Spodziewany plon (t/ha)

Dawka nawozu kg/ha

Zboża ozime

4,5

300

Rzepak ozimy

3,0

350

Zboża jare

4,0

400

Kukurydza na ziarno

7,0

400

Kukurydza na kiszonkę

50,0

500

Burak cukrowy (na oborniku)

40,0

600

Burak cukrowy ( bez obornika)

40,0

800

Ziemniak (na oborniku)

35,0

500

Ziemniak (bez obornika)

35,0

700

Strączkowe na nasiona

3,0

250

Łąki (siano)

7,0

300

Pastwiska (zielonka)

30,0

300

 

OPAKOWANIE I SKŁADOWANIE 
Nawóz konfekcjonujemy w worki wentylowe (masa netto 50 kg) lub big-bagi (masa netto 500 kg). Worki wentylowe można układać najwyżej w 12 warstwach. Składować w pomieszczeniach zadaszonych i przewiewnych lub na utwardzonych placach składowych. Chronić przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych (promieniowanie słoneczne, opady).